PLP Atelier
  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo
search

100 años con Alejandro de la Sota

Jun 8, 2014 | Artículos, Lab

Exposición: “100 años con Alejandro de la Sota”

Lugar: CGAC/ Santiago de Compostela

Fecha: Hasta el 15 de Junio de 2014

• “Non hai natureza nin paisaxe anódinas; todo ten un profundo interese. A arquitectura pode achegarse a natureza, pode porse enfronte, non pode esquecela: de termos importantes amigos ou importantes inimigos poderase esperar algo de nós; nunca se vivimos con indolencia”.

• “No hay naturaleza ni paisaje anodino, todo tiene un profundo interés. La arquitectura puede acercarse a la naturaleza, puede ponerse delante, no puede olvidarla: solo si contamos con importantes amigos o importantes enemigos se puede esperar algo de nosotros, nunca si vivimos con indolencia”.   (1956)

• “A importancia da arquitectura non é outra que a do ambiente que crea. Un ambiente é conformador de conductas”.

• “La importancia de la arquitectura no es otra que la del ambiente que crea. Un ambiente es conformador de conductas”.   (1986)

• “A arquitectura é traizoeira cos seus amantes e como tal debemos tratala, colléndoa sempre de improviso. Faise vella no noso pensamento, nas nosas propias mans, antes mesmo de construíla. Temos que estar atentos, sempre empezando. ¿Faise camino ao andar? Segundo onde se poña o pé”. 

• “La arquitectura es traicionera con sus amantes, y como tal debemos tratarla, cogiéndola siempre de improviso. Se hace vieja en nuestro pensamiento, en nuestras propias manos, antes incluso de construirla. Tenemos que estar atentos, siempre empezando. ¿SE hace camino al andar? Según donde se ponga el pie”.  (1988)

• “A arquitectura ou é popular ou intelectual, o demais é negocio. Pensemos cal é a que queremos facer e cal é a nosa responsabilidade”.

• “La arquitectura es popular o intelectual, todo lo demás es negocio. Pensemos cual es la que queremos hacer y cual es nuestra responsabilidad”.   (1988)

• “Gustoume sempre falar de arquitectura como divertimento; se non se fai alegremente non é arquitectura. Esa alegría é, precisamente, a arquitectura, a satisfacción que sente. A emoción da arquitectura fai sorrir, dá risa. A vida non”.

• “Siempre me ha gustado hablar de arquitectura como divertimento; si no se hace alegremente no es arquitectura. Esa alegría es, precisamente, la arquitectura, la satisfacción que siente. La emoción de la arquitectura hace sonreír, La vida no. (1989)

 

Pero sin duda la frase que me fascina realmente de Alejandro de la Sota es una respuesta que da ante la pregunta de un estudiante de arquitectura que le pide un consejo para ser buen arquitecto:

• “O que eu recomendo é que leves un caderno pequeno no peto e un portaminas, e cando vaias a un lugar e te atopes ben apunta  porqué, e cando vaias a un lugar e te atopes incómodo apunta porqué, e así sempre, ata que o teñas que levar á práctica “.

•”Lo que te recomiendo es que lleves una libreta pequeña en el bolsillo y un portaminas, y cuando vayas a un lugar y te encuentres bien apunta porqué, y cuando vayas a un lugar y te encuentres incómodo apunta porqué, y así siempre, hasta que lo tengas que llevar a la práctica”.

EN ES